Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dbamy o jakość
Naszej wody

Dbamy o jakość
Naszej wody

Historia

image_pdfimage_print

Historia Głubczyckich Wodociągów sięga XIX wieku. W latach 1989-1899 powstała neogotycka wieża ciśnień przy ul. Słowackiego. W 1900 roku powstał wodociąg z dwiema studniami wód głębinowych. W 1910 roku powstał pierwszy projekt sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. powołana została uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach w czerwcu 1992. Powołanie Spółki nastąpiło w związku z likwidacją Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego nastąpiła w celu wykonania nowej ustawy o samorządzie terytorialnym, w której obowiązki w zakresie gospodarki komunalnej przekazano do realizacji samorządom miast i gmin. W 1992r. Rada Miejska musiała dokonać wyboru formy organizacyjnej podmiotu, który zabezpieczy dalszą realizację zadań w zakresie produkcji, dostawy wody oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Głubczyce i wybrano obecną formę działalności tj. Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, gdzie kapitał w 100% stanowi własność miasta i gminy Głubczyce. Przyjęcie takiej formy organizacyjno – prawnej podmiotu dawało pełną samodzielność i  odpowiedzialność za własne zadania Spółki. Spółka stała się podmiotem prawnym z przysługującym jej pełnym zakresem praw materialnych i niematerialnych. Samodzielnie reguluje wewnętrzne funkcjonowanie, co rodzi motywację do najefektywniejszego działania, wykorzystania swojego majątku, usprawnienia organizacji w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

Skip to content